Kontynuuję rozważania
poprzednie.

Dlaczego o Europie współczesnej mówię z takim przekąsem? Czy
znam ją dostatecznie? Pewnie nie, choć na Zachodzie w sumie przemieszkałem
ponad dziesięć lat, byłem w zdecydowanej większości europejskich państw, a
przez dłuższy czas – od roku do sześciu lat – pracowałem i uczestniczyłem w
życiu kulturalnym w trzech krajach: Szwajcarii, Francji i Włoszech. Nie były to
lata ostatnie, lecz przede wszystkim dramatyczna dekada lat osiemdziesiątych,
czas trudnej konfrontacji politycznej. 
Dawny, w Polsce zrodzony mit wzniosłego Zachodu rozsypywał się w moim
przypadku właśnie tam – nad Sekwaną, Tybrem, Rodanem i Renem. W ostatnim
20-leciu jeździłem na Zachód tylko na krótko, ale za to dostęp do informacji o
tym, co się tam dzieje, o czym się tam mówi i o co się kłóci, mam lepszy, niż
za komuny. Te informacje wskazują, że spostrzegana już wtedy anemia myślowa i
ideowa tamtejszej Europy z czasem pogłębia się, a mnożenie instytucjonalnych
struktur, promujących wyobrażoną wspólną tożsamość europejską, nie przynosi
rezultatów w mentalności zbiorowej całego kontynentu. Cóż, ogrzania wielkiej
przestrzeni nie zapewni sama instalacja najnowocześniejszej nawet sieci
kaloryferów. Konieczne jest  rozpalenie
ognia, od którego ciepło poniesie się nią dalej. 

Otóż  ognia nie widać.
Czasem w różnych miejscach pobłyskują pojedyncze iskierki, nie stają się jednak
– jak dotąd – zarzewiem czegokolwiek większego czy trwalszego. Kultura
europejska, w której wyrośliśmy, przeżywa, jak sądzę, głęboki kryzys swej
tożsamości. Cóż, historyk powinien patrzeć na takie zjawiska ze spokojnym
dystansem: dzieje cywilizacji uczą go przecież, że kolejne kryzysy kultur
zawsze oznaczają koniec czegoś, co już wyczerpało swój dynamizm – i początek
czegoś nowego, co dopiero rodzi się i jutro zacznie dynamicznie rosnąć.

Do moich ulubionych lektur ilustrujących takie bolesne
przełomy od dawna należy nie dość znana, a jakże cenna powieść Pani Hani –
Hanny Malewskiej –  „Przemija postać
świata” . To obraz usychania kultury antycznego Rzymu i całej kultury
śródziemnomorskiej, smutny i przejmujący, ale równocześnie wskazujący na bóle
porodowe nowej, nieznanej i groźnej, ale już fascynującej siłą, barbarzyńskiej
Europy. Świat staje się inny, a równocześnie ciągle jest ten sam – przemija
jego postać, choć pozostaje to samo ukryte, nigdy do końca nie nazwane wnętrze.
Ta wizja wielkiej pisarki jest mi pomocą w chwilach rozgoryczenia, a zarazem -
drogowskazem. Książka Malewskiej powstawała gdzieś przed 65 laty, w bardzo
czarnej nocy Polaków i uczyła optymizmu mimo wszystko, a od ludzi myślących
domagała się odważnej, wytężonej i mądrej pracy – stale z myślą o odległej
przyszłości następnych pokoleń. Hej, Pani Hania – cóż to był za wspaniały
człowiek… Bóg pozwolił mi spotkać się w młodości z wielu ludźmi nadzwyczajnymi,
którzy stali się wybitnymi autorytetami intelektualnymi i duchowymi dla mojego
i następnych pokoleń. Teraz, po latach, wspominam te spotkania z dużą
wdzięcznością wobec tych Mistrzów. Z biegiem czasu sylwetki jednych bledną,
drugich stają się coraz bardziej wyraziste. Hanna Malewska ciągle „rośnie” w
mojej pamięci, co raz lepiej uświadamiam sobie, ile zawdzięczam właśnie Jej –
tym niezapomnianym rozmowom, obracającym się niby wokół spraw zwykłych,
codziennych, redakcyjno-prywatnych, ale stale otwartym na pytania najważniejsze
i na zadania, o których zapominać nie wolno. Nasze „tu i teraz” jawiło się w
tych rozmowach jako maleńki  ułamek
wspólnej ludzkiej historii…